مهمترین مشخصه در انتخاب سامانه هوشمند دوربین مدار بسته، رزولوشن می باشد. در واقع زمانی که صحبت از رزولوشن می کنیم منظورمان اندازه تصویر دوربین مدار بسته تحت شبکه می باشد. هر چقدر رزولوشن تصویر بالاتر باشد جزئیات بیشتری را می توانیم در تصویر تشخیص بدهیم. رزولوشن های متعددی در دنیای دوربین های مدار بسته وجود دارند که در هایک ویژن این تقسیم بندی از یک مگا پیکسل تا دوازده مگا پیکسل وجود دارد.

رزولوشن یک مگا پیکسل یا HD مخفف کلمه High- Definition، در واقع معادل ۱۲۸۰ پیکسل افقی ( تعداد پیکسل های افقی) در ۷۲۰ پیکسل عمودی ( تعداد پیکسل عمودی) می باشد که از حاصل ضرب این دو عدد رزولوشن یک مگا پیکسل بدست می آید. معمولا از این روزلوشن در صنعت نظارت تصویری به ۷۲۰ هم تعبیر می شود.

 رزولوشن دو مگا پیکسل یا Full HD، معادل دو برابر رزولوشن یک مگا پیکسل می باشد که معادل ۱۹۲۰ پیکسل افقی ( تعداد پیکسل های افقی) در ۱۰۸۰ پیکسل عمودی ( تعداد پیکسل عمودی) می باشد این رزولوشن در صنعت دوربین های مدار بسته تحت شبکه به ۱۰۸۰ معروف است.

رزولوشن سه مگا پیکسل نیز از حاصل ضرب دو رزولوشن افقی و عمودی معادل ۱۵۳۶× ۲۰۴۸ پیکسل تشکیل شده است که معادل سه مگا پیکسل می باشد، لازم به ذکر است هر چقدر تعداد پیکسل های یک دوربین بیشتر باشد کیفیت تصویر مناسب تر می باشد. رزولوشن چهار مگا پیکسل هم مانند رزولوشن های قبلی دارای کیفیت بسیار عالی و معادل ۱۵۲۰× ۲۶۸۸ پیکسل می باشد. رزولوشن پنج مگا پیکسل معادل پنج برابر رزولوشن یک دوربین مدار بسته تحت شبکه هایک ویژن و معادل ۱۹۲۰× ۲۵۶۰ پیکسل می باشد.

به طور کلی رزولوشن دوربین ها از حاصل ضرب دو عدد، تعداد پیکسل های افقی و تعداد پیکسل های عمودی به دست می آید بعنوان مثال برای اینکه به رزولوشن یک دوربین که در برگه مشخصات فنی آن رزولوشن ۱۵۳۶× ۲۰۴۸ پیکسل، نوشته شده پی ببریم باید این دو عدد را در هم ضرب کنیم که نتیجه بدین شکل محاسبه می شود:

۲۰۴۸*۱۵۳۶= ۳٫۱۴۵٫۷۲۸ Pixel / 1.000.000= 3.1 Mega Pixel

pictures Description Items

۲ Megapixel high-performance CMOS/ Analog HD output, up to 1080P resolution/True Day/Night/  OSD menu, 3D DNR, Smart IR/  True WDR, up to 120dB/  EXIR technology, up to 50m IR distance/IP66 weatherproof/Up the Coax(HIKVISION-C, Pelco-C Protocol)

DS-2CE56D5T-VFIT3

۱

۲ Megapixel high-performance CMOS/Analog HD output, up to 1080P resolution/  True Day/Night/OSD menu, 3D DNR, Smart IR/True WDR, up to 120dB/EXIR technology, up to 20m/40m IR distance/IP66 weatherproof/Up the Coax(HIKVISION-C, Pelco-C Protocol)

DS-2CE56D5T-IT3

۲

۲ Megapixel high-performance CMOS/Analog HD output, up to 1080P resolution/  True Day/Night/OSD menu, 3D DNR, Smart IR/True WDR, up to 120dB/Up to 20m IR distance/IP66 weatherproof/Up the Coax(HIKVISION-C, Pelco-C Protocol)

DS-2CE56D5T-IRM

۳

۲ Megapixel high-performance CMOS/Analog HD output, up to 1080P resolution/True Day/Night/OSD menu, 3D DNR, Smart IR/True WDR, up to 120dB/Up to 20m IR distance/IP66 weatherproof/Up the Coax(HIKVISION-C, Pelco-C Protocol)

DS-2CE16D5T-IR

۴

۲ Megapixel high-performance CMOS/Analog HD output, up to 1080P resolution/2.8 – ۱۲mm  vari-focal lens/True Day/Night, Smart IR/Up to 40m IR distance/IP66 weatherproof/OSD menu/24V AC/ 12V DC (-A)/Up the Coax(HIKVISION-C Protocol)

DS-2CE16D1T-VFIR3

۵

۲٫۰ Megapixel high-performance CMOS/Analog HD output, up to 1080P resolution/True Day/Night/Smart IR/ Up to 20m IR distance

DS-2CE56D0T-IRMM

۶

۲ Megapixel high-performance CMOS/Analog HD output, up to 1080P resolution/True Day/Night, Smart IR/Up to 20m IR distance/IP66 weatherproof/OSD menu/Up the Coax(HIKVISION-C Protocol)

DS-2CE16D1T-IR

۷

۲ Megapixel high-performance CMOS/Analog HD output, up to 1080P resolution/2.8 – ۱۲mm motorized vari-focal lens/True Day/Night/OSD menu, 3D DNR, Smart IR/True WDR, up to 120dB/Up to 40m IR distance/IP66 weatherproof/Up the Coax(HIKVISION-C, Pelco-C Protocol)

DS-2CE56D5T-IR3Z

۸

۲٫۰ Megapixel high-performance CMOS/Analog HD output, up to 1080P resolution/True Day/Night/Smart IR/Up to 20m IR distance/IP66 weatherproof

DS-2CE56D0T-IR

۹

۲ Megapixel high-performance CMOS/Analog HD output, up to 1080P resolution/True Day/Night/Smart IR/Up to 20m IR distance/IP66 weatherproof

DS-2CE16D0T-IR

۱۰

۲ Megapixel high-performance CMOS/Analog HD output, up to 1080P resolution/  ۲٫۸ – ۱۲mm Motorized vari-focal lens/True Day/Night, Smart IR/Up to 40m IR distance/IP66 weatherproof/OSD menu/Up the Coax(HIKVISION-C Protocol)

DS-2CE56DIT-IR3Z

۱۱

۲ Megapixel high-performance CMOS/Analog HD output, up to 1080P resolution/  ۲٫۸ – ۱۲mm vari-focal lens/True Day/Night, Smart IR/Up to 40m IR distance/IP66 weatherproof/OSD menu/Up the Coax(HIKVISION-C Protocol)

DS-2CE56D1T-VFIR3

۱۲

۲ Megapixel high-performance CMOS/Analog HD output, up to 1080P resolution/True Day/Night/Smart IR/EXIR technology, up to 20m/40m/80m IR distance/IP66 weatherproof

DS-2CE16D0T-IT5 ۱۳

۲ Megapixel high-performance CMOS/Analog HD output, up to 1080P resolution/True Day/Night/Smart IR/EXIR technology, up to 20m/40m/80m IR distance/IP66 weatherproof

DS-2CE16D0T-IT3 ۱۴

۲ Megapixel high-performance CMOS/Analog HD output, up to 1080P resolution/True Day/Night/Smart IR/EXIR technology, up to 20m/40m/80m IR distance/IP66 weatherproof

DS-2CE16D0T-IT1 ۱۵

۲ Megapixel high-performance CMOS/Analog HD output, up to 1080P resolution/True Day/Night/Smart IR/Up to 20m IR distance/IP66 weatherproof

DS-2CE56D0T-IRM ۱۶

۲ Megapixel high-performance CMOS/Analog HD output, up to 1080P resolution/True Day/Night/OSD menu, DNR, Smart IR/True WDR, up to 120dB/EXIR technology, up to 20m IR distance/IP66 weatherproof/Up the Coax(HIKVISION-C)

DS-2CE56D7T-ITM ۱۷

۲ Megapixel high-performance CMOS/Analog HD output, up to 1080P resolution/True Day/Night/OSD menu, DNR, Smart IR/True WDR, up to 120dB/EXIR technology, up to 20m IR distance/IP66 weatherproof/Up the Coax(HIKVISION-C)

DS-2CE16D7T-IT ۱۸

۲ Megapixel high-performance CMOS/Analog HD output, up to 1080P resolution/True Day/Night/Smart IR/  EXIR technology, up to 20m/40m IR distance/IP66 weatherproof

DS-2CE56D0T-IT3 ۱۹

۲ Megapixel high-performance CMOS/Analog HD output, up to 1080P resolution/True Day/Night/Smart IR/  EXIR technology, up to 20m/40m IR distance/IP66 weatherproof

DS-2CE56D0T-IT1 ۲۰

۲ Megapixel high-performance CMOS/Analog HD output, up to 1080P resolution/True Day/Night/OSD menu, DNR, Smart IR/True WDR, up to 120dB/EXIR technology, up to 20/40m IR distance /IP66 weatherproof /Up the Coax(HIKVISION-C)

DS-2CE56D7T-IT1 ۲۱

۲ Megapixel high-performance CMOS/Analog HD output, up to 1080P resolution/True Day/Night/OSD menu, DNR, Smart IR/True WDR, up to 120dB/EXIR technology, up to 20/40m IR distance /IP66 weatherproof /Up the Coax(HIKVISION-C)

DS-2CE56D7T-IT3 ۲۲

۲ Megapixel high-performance CMOS/Analog HD output, up to 1080P resolution/True Day/Night/ OSD menu, DNR, Smart IR/True WDR, up to 120dB/EXIR technology, up to 20/40/80m IR distance /IP66 weatherproof /Up the Coax(HIKVISION-C)

DS-2CE16D7T-IT5 ۲۳

۲ Megapixel high-performance CMOS/Analog HD output, up to 1080P resolution/True Day/Night/ OSD menu, DNR, Smart IR/True WDR, up to 120dB/EXIR technology, up to 20/40/80m IR distance /IP66 weatherproof /Up the Coax(HIKVISION-C)

DS-2CE16D7T-IT3 ۲۴

۲ Megapixel high-performance CMOS/Analog HD output, up to 1080P resolution/2.8-12mm motorized vari-focal lens/ True Day/Night/OSD menu, DNR, Smart IR/True WDR, up to 120dB/EXIR technology, up to 40m IR distance /IP66 weatherproof /Up the Coax(HIKVISION-C)

DS-2CE56D7T-IT3Z ۲۵

۲ Megapixel high-performance CMOS/Analog HD output, up to 1080P resolution/2.8-12mm motorized vari-focal lens/  True Day/Night/OSD menu, DNR, Smart IR/True WDR, up to 120dB/EXIR technology, up to 40m IR distance /IP66 weatherproof /Up the Coax(HIKVISION-C)

DS-2CE16D7T-IT3Z ۲۶